A'dan Z'ye

Tam Kapsamlı

RUSÇA

KONUŞMA KILAVUZU

DİLBİLGİSİ

SÖZLÜK


RUSÇA KONUŞMA KILAVUZU, DİLBİLGİSİ ve SÖZ­LÜK gibi, Rusça öğreniminde en çok başvurulan üç kay­nağı bir araya getirerek TEK KİTAPTA 3 KİTABIN İÇE­RİĞİNİ BA­RINDIRAN bu ürün renkli ve resimli anlatımı ile, Rusçaya ko­lay bir başlangıç yapma­nızı ve ileri düzeye ulaşmanızı sağlayacak biçimde, Türk ve Rus uzmanla­rın ortak çalışması ile hazırlan­mıştır.

Kitabınız, sırasıyla, aşağıdaki bölümleri içermektedir:

1) ALFABE ve SÖYLENİŞ: Bu bölümde, önce Rus Alfabesindeki harflerin tanıtımı yapılmakta; ardından, Rusça söyleniş kuralları verilmek­tedir.

2) KONUŞMA KILAVUZU BÖLÜMÜ: Yolculuktan alışve­rişe, sağlıktan arkadaş edinmeye kadar akla gelebilecek her durum için kullanabileceğiniz 5000'in üzerinde Türkçe - Rusça örnek tümce, sözcük ve de­yim ile bunların söyle­nişlerini içermektedir. Bu bölümde geçen tümce ve sözcüklerin MP3 formatındaki (toplam 320 dakikalık) ses kayıtları Türkçe - Rusça olarak www.borayayincilik.com sitesinde yer almaktadır

3) DİLBİLGİSİ BÖLÜMÜ: Çok geniş kapsamlı biçimde ha­zırlanan bu bölümde, Fiiller, Zamanlar, Zarflar, Soru­lar, Sayılar, Sıfatlar, Koşul Tümceleri, Kıyaslamalar, Bağlaç­lar, İyelik Yapısı, Dolaylı Anlatım ve Durumlar gibi, Rus­çada gereksinim duyacağınız tüm önemli konu­lar, çok sa­yıda örnekle birlikte, ayrıntılı biçimde sunul­maktadır.

4) SÖZLÜK BÖLÜMÜ: Türkçe - Rusça ve Rusça - Türkçe olarak sunulan bu bölüm, söylenişleri ile birlikte yaklaşık 9000 Rusça sözcük içermektedir.


Yazar: B. Orhan Doğan

Yayınevi:Bora Yayıncılık

Yayın Tarihi: Ağustos 2020

Baskı: E-KİTAP

Dil: Türkçe - Rusça

Sayfa Sayısı: 512

ISBN: 9786056809927


Perakende Satış Fiyatı: 23,80 TL

Let's Speak English


Rus Alfabesi ve Rusça Söyleniş Kuralları

Yolculuktan Alışverişe, Sağlıktan Arkadaşlığa, her durum ve konu için, Türkçe Söylenişleri ile birlikte, 5000’den fazla örnek TÜMCE, DEYİM, SÖZCÜK

TÜRKÇE – RUSÇA  &  RUSÇA – TÜRKÇE 9000 kelimelik SÖZLÜK

Çok Geniş Kapsamlı DİLBİLGİSİ : Fiiller ve Zamanlar,  Kıyaslamalar, Sıfatlar ve Zarflar, Bağlaçlar, Rusçada Durumlar, İyelik Yapısı, Koşul Tümceleri,  Sayılar, Dolaylı Anlatım